Saturday, December 20, 2014

माल

एति मॉल ओति माल
जिन्हा जाबे तेती माल
जम्मो शहर हा माले माल हो गे
ऐला बिसा फेर ओला बिसा
येला खवा अऊ ओला खवा
साले कमैया के जी के काल होगे

अनुभव

No comments:

Post a Comment